Cast & Crew

Movie Title
Rishyasringar
Production Company
S. Soudararajan, Tamil Nadu Talkies
Release Year
1941
Release Date
Director
T. G. Raghavachari
Cast
Vasundhara DeviG. Pattu IyerKumari RukminiT. E. KrishnamachariK. N. Ramamurthi IyerR. K. RamasamiM. S. MurugesamT. V. SethuramanV. N. PankajamK. N. Kamalam 
Music Director
Sarma Brothers & Chittor V. Nagaiah

User comments on Rishyasringar

Have you watched Rishyasringar movie? How did you like it? Let us know your comments.

Rishyasringar

Related Movies

Directed by T. G. Raghavachari

Music by Sarma Brothers & Chittor V. Nagaiah

Other movies from 1941